Visie

KRCM Jeugd


KRC Mechelen Jeugd 
Oscar Vankesbeeckstraat 43, 2800 Mechelen
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De jeugdafdeling van KRC Mechelen wil door een kwalitatief hoog beleid haar spelers opleiden in de meest brede zin van het woord. Ons doel is om onze spelers zich te laten ontwikkelen als individuen in het voetbal, dit in een omgeving waar de noden van het kind centraal staan en op een pedagogisch verantwoorde manier.  Tijdens onze opleiding wordt de grondslag gelegd voor de rekrutering van eigen talentvolle jongeren naar de A-kern toe.


Discipline, organisatie en samenwerking zijn de vaste pijlers voor het te bereiken doel. Wij willen onze spelers de maximale kansen geven op zich optimaal als voetballer te ontwikkelen. Wij reiken de nodige middelen en personen aan om te kunnen doorgroeien naar een hoogstaand niveau. Dit niveau pogen wij te realiseren door onze spelers de kans te geven om trainingen en wedstrijden te volgen, waarbij elke speler minstens 50% speelkansen krijgt. De TVJO zal in samenspraak met de jeugdcoördinatoren en de betrokken trainers beslissen welke spelers eventueel in aanmerking komen voor doorstroming naar een hoger elftal.

KRC Mechelen heeft de ambitie om de kwaliteit binnen haar jeugdploegen op peil te houden. Dit willen wij bereiken door ambitieuze en getalenteerde jeugdspelers uit de regio aan te trekken. Wij vervullen echter een sociaal-maatschappelijke rol, waarbij wij een leefbare samenleving willen creëren. Wij willen een actief platform aanbieden waarbij de integratie en het verhogen van het samenhorigheidsgevoel wordt gestimuleerd. De actieve en passieve sportbeleving loopt immers dwars door alle leeftijden, godsdiensten en culturen heen.

De club heeft hierbij een voorbeeldfunctie en zal garant staan voor een aantal waarden die onontbeerlijk zijn. Deze waarden zijn verdraagzaamheid, sportiviteit, vriendschap en wederzijds respect. Deze waarden zijn veruitwendigd in de Panathlon-Verklaring, die wij als club ook ondertekend hebben.

Wij hebben ook een G-werking, waarbij spelers met een mentale en/of fysieke handicap de kans krijgen om voetbal te spelen. Dit project is enkele jaren geleden op poten gezet en trekt jaarlijks nieuwe spelers aan. Dit project loopt in samenwerking met Recreas.

Doel


Na de perikelen van vorig seizoen proberen wij met de jeugdwerking op een nieuw elan verder te gaan. We zijn terug gegaan naar onze basisprincipes en proberen deze nu van onderuit terug op de bouwen. Na de positieve reacties van de trainersstaf en de ouders weten wij dat we goed bezig zijn en proberen dit zo te houden. We zijn er ons ten volle van bewust dat we nog een lange weg te gaan hebben, maar door onze onophoudelijke inzet zijn wij er van overtuigd dat we ons doel kunnen bereiken.

Onze trainersstaf heeft zich volledig geëngageerd om mee hun schouders onder ons project te zetten. Door middel van concrete afspraken en een duidelijke communicatie zijn wij er in geslaagd om het nieuwe seizoen goed in te zetten. Wij gaan verder werken op deze constructieve manier om zo onze opleiding naar een nog hoger niveau te tillen.

KRC Mechelen heeft in de regio een goede naam verworven wat betreft de jeugdwerking en wil op deze ingeslagen weg verder gaan. Ons ultieme doel is om onze jeugdspelers naar de A-kern te laten doorstromen. Door een goede samenwerking tussen U19, B-kern en A-kern hopen wij dit doel te bereiken. Het sociale en familiale karakter wordt echter ook niet uit het oog verloren. Wij engageren ons in verschillende projecten om dit te kunnen bereiken.

De technische staf heeft een opleidingsprogramma samengesteld, dat jaarlijks wordt geëvalueerd en waarbij er eindcompetenties per ploeg zijn vastgesteld. Door een consequent gebruik van Socceronline zijn wij in de mogelijkheid om dit opleidingsprogramma op te volgen en eventueel aanpassingen door te voeren. Het merendeel van onze trainers heeft een trainersdiploma, maar het blijft steeds onze betrachting om nog meer trainers van een opleiding te laten genieten. Het is ook mogelijk om trainers die reeds een trainersdiploma hebben verkregen verder te laten werken om een hoger diploma te behalen. Onze trainersstaf heeft ook de mogelijkheid om workshops en bijscholingen bij te wonen.

De jeugdwerking streeft ook naar een gezond financieel beleid waarbij verantwoordelijkheid en transparantie centraal staan. Wij proberen te voorzien in een aangepaste accommodatie maar zijn er ons van bewust dat deze voor verbetering vatbaar is. Wij zullen steeds proberen om dit, binnen onze mogelijkheden, te verbeteren. Wij willen voor alle belanghebbenden een optimale leef- werk- en leeromgeving creëren.


Missie

De jeugdafdeling van KRC Mechelen wil door een kwalitatief hoog beleid haar spelers opleiden in de meest brede zin van het woord. Ons doel is om onze spelers zich te laten ontwikkelen als individuen in het voetbal, dit in een omgeving waar de noden van het kind centraal staan en op een pedagogisch verantwoorde manier.  Tijdens onze opleiding wordt de grondslag gelegd voor de rekrutering van eigen talentvolle jongeren naar de A-kern toe. 

 

Discipline, organisatie en samenwerking zijn de vaste pijlers voor het te bereiken doel. Wij willen onze spelers de maximale kansen geven op zich optimaal als voetballer te ontwikkelen. Wij reiken de nodige middelen en personen aan om te kunnen doorgroeien naar een hoogstaand niveau. Dit niveau pogen wij te realiseren door onze spelers de kans te geven om trainingen en wedstrijden te volgen, waarbij elke speler minstens 50% speelkansen krijgt. De TVJO zal in samenspraak met de jeugdcoördinatoren en de betrokken trainers beslissen welke spelers eventueel in aanmerking komen voor doorstroming naar een hoger elftal.

 

KRC Mechelen heeft de ambitie om de kwaliteit binnen haar jeugdploegen op pijl te houden. Dit willen wij bereiken door ambitieuze en getalenteerde jeugdspelers uit de regio aan te trekken. Wij vervullen echter een sociaal-maatschappelijke rol, waarbij wij een leefbare samenleving willen creëren. Wij willen een actief platform aanbieden waarbij de integratie en het verhogen van het samenhorigheidsgevoel wordt gestimuleerd. De actieve en passieve sportbeleving loopt immers dwars door alle leeftijden, godsdiensten en culturen heen.

 

De club heeft hierbij een voorbeeldfunctie en zal garant staan voor een aantal waarden die onontbeerlijk zijn. Deze waarden zijn verdraagzaamheid, sportiviteit, vriendschap en wederzijds respect. Deze waarden zijn veruitwendigd in de Panathlon-Verklaring, die wij als club ook ondertekend hebben.

 

Wij hebben ook een G-werking, waarbij spelers met een mentale en/of fysieke handicap de kans krijgen om voetbal te spelen. Dit project is enkele jaren geleden op poten gezet en trekt jaarlijks nieuwe spelers aan. Dit project loopt in samenwerking met Recreas.

Visie

De jeugdafdeling van KRC Mechelen vervult een centrale plaats in het technisch beleid van de club, zowel op louter sportief vlak als binnen het kader van zijn sociale rol.

Een herkenbare visie van verzorgd technisch en aanvallend voetbal dient vastgelegd te worden, waarbij samenspel zichtbaar is binnen een vast spelconcept. Dit spelconcept dient doorgevoerd te worden binnen de ganse jeugdopleiding.

Deze opleiding biedt een kwalitatief hoogstaande voetbalopleiding die aangepast is aan de kwaliteiten van onze spelers, en waarbij we de talenten van elk individu wensen te bevorderen. Dit pogen we te doen door verschillende maatstaven te hanteren. Deze zijn:
1. Gediplomeerde trainers
Binnen onze jeugdopleiding kunnen kinderen van 5 jaar en jonger hun eerste kennismaking doen met het voetbal. Op een speelse wijze geven wij een eerste introductie in de basisregels en de basistechnieken van het spel.
Verder pogen wij bij elke jeugdploeg een gediplomeerde trainer te hebben. Trainers die geen diploma hebben bieden wij de kans om dit te behalen door hun inschrijvingsgeld voor onze rekening te nemen. In het seizoen hebben wij zelf een cursus van trainersschool georganiseerd op de club, waarbij toen 4 trainers een diploma hebben behaald.

2. Sportieve krachtlijnen
Wij hebben verschillende krachtlijnen waarrond wij onze visie willen uitbouwen. Deze zijn:
- stimuleren van de creativiteit van onze spelers
- vormen van intelligent voetballende spelers
- vormen van spelers met een persoonlijkheid, zowel op als naast het veld
- focus op techniek
- aanvallend voetbal wanneer het kan, verdedigend voetbal als het moet
- opbouw vanuit de verdediging
- zonevoetbal

3. De individuele ontplooiing van de speler primeert
Tijdens onze jeugdopleiding primeert de individuele ontplooiing van de spelers op het resultaat. De aandacht wordt gevestigd op de vorderingen die gemaakt worden, dit zowel op individueel als op collectief niveau. Binnen onze jeugdopleiding is het mogelijk om door te stromen naar een hogere categorie, wanneer dit de spelers ten goede komt. Het is ook mogelijk om met dispensatie te spelen, wanneer de speler niet klaar is om op zijn leeftijdsniveau te spelen.
Onze spelers worden minstens 2 keer per jaar geëvalueerd, waarbij hun zwakke en sterke punten worden toegelicht. Deze evaluaties worden op voorhand besproken tussen TVJO, de jeugdcoördinatoren en de betrokken trainer. Buiten deze 2 officiële momenten is het uiteraard steeds mogelijk om als speler met de trainer een gesprek te hebben.

Om de continuïteit van onze opleiding te kunnen garanderen maken wij duidelijke afspraken met onze spelers. Zo geven wij in het begin van elk seizoen een huishoudelijk reglement mee met onze spelers dat zowel moet ondertekend worden door de spelers als door de ouders. In dit regelement wordt verduidelijkt wat wij zowel van de spelers als van de ouders verwachten. Er worden ook informatievergaderingen ingelegd waarbij onze verwachtingen worden uitgelegd en waarbij er een mogelijkheid is tot vraagstelling van de ouders.

Omdat wij als club een sociaal-maatschappelijk functie vervullen hebben wij ook oog voor de pedagogische benadering van onze spelers. Zo hebben wij een pedagogisch project op poten gezet, waarbij het steeds mogelijk is voor de speler om een gesprek aan te vragen indien er zich problemen voordoen. Wij houden ook rekening met de individuele leefwereld van onze spelers en voorzien de mogelijkheid tot een aangepast trainingsschema tijdens de examens.

Wij pogen om als jeugdwerking één groot geheel te vormen en doen daarom ook verschillende activiteiten om dit te bereiken. Wij organiseren verschillende eetdagen om het mogelijk te maken om als ploeg samen te komen. Van onze spelers van U16, U17 en U19 wordt ook verwacht dat zij gelegenheidsscheidsrechter zijn bij de wedstrijden van onze jongste categorieën. We willen de kloof tussen A-kern en jeugd ook zo klein mogelijk maken. Daarom kunnen al onze jeugdspelers gratis naar de thuiswedstrijden van de A-kern komen kijken. Verder worden er elke thuiswedstrijd van de A-kern ballenjongens voorzien. Zo worden deze spelers optimaal ondergedompeld in het Racing-gevoel.

Zowel onze spelers als trainers en iedereen die te maken heeft met onze jeugdwerking moet de principes van fair-play hoog in het vaandel dragen. Deze waarden en normen zijn vertaald in de Panathlon-Verklaring, het fair-play Charter en in de 10 geboden van de jeugdopleider. Deze principes zijn terug te vinden in onze inkomhal, in elke kleedkamer en op onze website.

KRC Mechelen is ook geëngageerd in het creëren van een leefbare samenleving. Zo maken wij, samen met YRKV Mechelen, deel uit van de Mechelse Hattrick. In dit project willen we de sociale component van het Mechelse voetbal in de verf zetten. Dit tracht men te bereiken met verschillende deelprojecten:
1. socio-professionele activering van anderstaligen
Een selectie van anderstalige werklozen kan in beide stadions terecht voor het van Nederlandse les en het samen opknappen van enkele klusjes. Zo wil de Mechelse Hattrick haar steentje bijdragen aan het voortraject van deze maatschappelijke kwetsbare groep. De bedoeling is dat de deelnemers voldoende Nederlands leren om zo op langere termijn meer slagkracht hebben in de zoektocht naar een job. Voor dit deelproject wordt onder meer samengewerkt met het OCMW
2. Clean
Met Clean willen we voetbalsupporters sensibiliseren over de gevaren en overlast van drugsbezit en -gebruik in de voetbalstadions.
wel de club als de supporters hebben er belang bij dat hun stadion een aangename, propere en gezonde omgeving is om in te vertoeven. Drugsbezit en -gebruik worden in geen geval getolereerd. Mechelse Hattrick lanceerde in 2011 en 2012 bij beide clubs een sensibiliseringscampagne, met als basis een leaflet, bierkaartjes en banners op prominente plaatsen in het stadion.
3. FC Hattrick
FC Hattrick is het Mechelse voetbalteam van thuislozen en vluchtelingen dat sinds 2010 deelneemt aan de Belgian Homeless Cup. Iedere donderdag trainen de spelers in sporthal IHAM met oog op deelname aan de tornooien van de Belgian Homeless Cup. Vriendschappelijke wedstrijden tegen lokale (gelegenheids)teams houden onze jongens scherp. Het sociale en sportieve staan binnen het team op gelijke voet. Zo kunnen spelers en supporters iedere training terecht bij een straathoekwerker van Stad Mechelen.In 2010 en 2011 werd het team bekroond als sociale winnaar van de Belgian Homeless Cup. In 2015 vaardigde FC Hattrick met trots een speelster af voor het nationale damesteam.
4. Hattrick Cup
De derde graad van het Mechelse basisonderwijs strijdt ieder jaar om winst in de Hattrick Cup, de schoolsportcompetitie van Mechelse Hattrick.
Traditiegetrouw proeven meer dan driehonderd leerlingen uit het vijfde en zesde leerjaar van de voetbalsport. De jeugdvelden van KV en RC Mechelen doen op verschillende woensdagnamiddagen voor de paasvakantie dienst als strijdtoneel. Na afloop van de competitie bekronen we niet alleen de winnaars met een fraaie wisselbeker. Met de uitreiking van de Fair Play Cup schenken we gedurende het hele tornooi ook aandacht voor sportiviteit op en naast het veld.
Meer informative over deze projecten is te vinden op www.mechelsehattrick.be.
5. Vluchtelingen
Als club willen wij ons openstellen om ook vluchtelingen die in onze stad toegekomen zijn een voetbalopleiding te geven. Dit in samenwerking met de vluchtelingenorganisaties en op een gestructureerde en gecoördineerde manier met Stad Mechelen.

Omdat het belang van elk kind primeert op KRC Mechelen streven wij naar een zo goed mogelijke samenwerking met de andere clubs. Zo streven wij steeds naar een correcte afhandeling van transfers. Spelen bij een ploeg waar het kind zich goed voelt is een basisvoorwaarde voor ons.


KRC Mechelen: Jeugdopleiding

Standpunten betreffende opleiding

Onderbouw:

U6, U7, U8, U9, U10:

Kennismaking met ( nationaal ) voetbal

Omgaan met Fairplay

Aanleren orde – tucht – zelfdiscipline – bereidheid tot luisteren

Volgen van een vast trainingsprogramma

U11, U12, U13:

Bewustmaken van trainingszin

Kweken van winnaarmentaliteit

Collectief spel

Volgen van vast trainingsprogramma

Bovenbouw:

U14, U15, U16:

Vormen van intelligente voetbalspelers

Zelfdiscipline binnen kader van collectief spel

Coachen op veld en meedenken binnen het teamspel

Combinatie voetbal – studie

Volgen van een vast trainingsprogramma

U17, U19:

Inleiden van een eindfasevorming richting A – kern

Tactische eindvorming

Zelfdiscipline

Lichaamsverzorging

Volgen van een vast trainingsprogramma

De wedstrijdvorm als opleidingsmiddel.

De tweede pijler van onze visie heeft betrekking op de wijze waarop wij onze opleidingsdoelstellingen willen realiseren, nl. door middel van wedstrijdvormen.

Tijdens de trainingen confronteren we de jonge voetballer met verschillende soorten spelsituaties die zich in de wedstrijd voordoen. Door hem of haar in verschillende wedstrijdomstandigheden te plaatsen die van een eenvoudig naar complex ( 2 tegen 1, 1 tegen 2, 2 tegen 3, 3 tegen 3, 4 tegen 4, enz.) evolueren, wordt het kind opgeleid binnen een competitiegeest waarbij het accent ligt op het plezier van “ het voetbal” spelen. Belangrijk is dat binnen die trainingsvorm er steeds “ echte “ doelen aanwezig zijn, dat dezelfde spelregels als in de competitiewedstrijd worden toegepast en dat de afmetingen van het speloppervlak aangepast zijn aan de psychomotorische evolutie die het kind naar zijn leeftijd meemaakt.

Jeugdige tennissers zegen nooit dat ze naar de training gaan maar dat ze tennis gaan spelen, waarom zeggen onze jongeren niet dat ze voetbal gaan spelen i.p.v. naar de training te gaan?

De hier beschreven methode werd door de pedagogische cel van onze Commissie voor Trainingsopleiding gekozen. Ze omvat het aanbieden van trainingsvormen die ofwel een volledig kopie zijn van de competitiewedstrijd ofwel een afgeleide wedstrijdvorm zijn, waarbij het aantal spelers en/of afmetingen varieert maar waar het kind geconfronteerd wordt met oneindig aantal spelsituaties die identiek aan de competitiewedstrijd zijn.

De rode draad doorheen de trainingssessies is gebaseerd op een globale aanpak: door het kind te confronteren met wedstrijdechte spelsituaties die een probleemkarakter hebben, leert het de juiste oplossing kiezen. Deze methode is zeer verrijkend voor de ontwikkeling van het spelinzicht. Om de aanhangers van een meer analytische aanpak niet in de kou te laten, lassen we tussen de wedstrijdvormen zogenoemde tussenvormen in. In functie van de leeftijd worden technische tekortkomingen weggewerkt of loop – coördinatievormen, tactische simulaties, enz. aangeboden.

Bij deze voorgestelde globale aanpak passen we uiteraard ook de belangrijkste didactische principes toe ( zoals bv. remediëren ). Andere methodes kunnen ook waardevolle elementen bevatten die we zeker niet verwerpen: een methode is nooit een doel op zich maar slechts een middel: belangrijk is een efficiënte methode te vinden die aan de werkelijkheid en de wensen van het kind beantwoordt.

Het kind staat steeds centraal!

De derde pijler van onze visie is dat het kind in iedere voetbalvereniging centraal moet staan, zowel op als naast het veld.

We zijn er ons van bewust dat dit laatste misschien wel de moeilijkste opdracht is omdat hiervoor een fundamentele gedragswijziging bij de ouders en volwassen begeleiders nodig is. Er moet een bereidheid zijn om de opvoeding aan te passen aan de psychologische toestand van het kind vandaag. Het bereiken van dit doel, nl. dat het kind centraal staat in alle voorgestelde wedstrijd- en oefenvormen is een grote uitdaging bij iedere jeugdwerking!

Dit uitgangspunt is gebaseerd op het gezegde dat ieder kind een menselijk wezen is dat aandacht en respect verdient. Het is dus vanzelfsprekend dat we het raadplegen in plaats van zaken op te leggen zonder dat het iets mag zeggen.

Op de eerste plaats moeten we het kind in de club goed ontvangen. De inschrijving van nieuwe spelers, het materiële kader, de mensen die het kind bij iedere activiteit ontvangen, zijn belangrijke factoren die ervoor zorgen of een kind al dan niet vertrouwen in de club en plezier bij het beoefenen van zijn hobby heeft. Deze zaken moeten wij in onze clubs verbeteren willen we het jeugdvoetbal op een betere manier benaderen en ontwikkelen.

Een tweede punt is dat we aan ieder kind van de club evenveel aandacht schenken ongeacht zijn sociale afkomst of huidskleur. Een dergelijke attitude bij onze clubverantwoordelijken ontwikkelen, betekent al een grote stap voorwaarts om de rechten van het kind te verdedigen en draagt bij tot wat men noemt een betere integratie van iedere speler binnen de club.
Ten derde moeten we ervoor zorgen dat het kind zich met de kleuren en de activiteiten van de club identificeert: een kind moet aangeleerd worden hoe het in een vereniging moet functioneren om niet alleen het plezier van het spelen te vinden maar ook om de vreugde te kennen als het eerste elftal wint! Dit laatste is heel belangrijk voor het voortbestaan van iedere club, ongeacht of het nu een 1ste nationale of 4de provinciale is.

Ten vierde droomt onze Federale Trainersschool van een dergelijke beschikbaarheid: “Op ieder moment ter beschikking staan” is vervolgens voor iedere lesgever vanzelfsprekend.

Enerzijds klaagt men vaak – en terecht – dat onze kinderen niet veel meer spelen, noch op straat, noch in de weide, noch op de speelplaats van de school. Anderzijds is het opvallend dat onze maatschappij nauwelijks de moeite doet om speelgelegenheden te creëren. Integendeel, er worden zelfs ’s avonds op school lessen gegeven. Het lijkt misschien een mogelijke oplossing om de afwezigheden van de ouders op te vangen maar de vraag is of het wel de goede oplossing is. Komt dit tegemoet aan de diepe verzuchtingen van de kinderen ( het kind bekleedt een centrale plaats in zijn opvoeding ) of is het eerder een pleister op een houten been omdat men vooral de wensen van de ouders wil inwilligen door de illusie te wekken dat dit ook “ opvoeding verschaffen “ betekent? Is het een utopie als onze clubs de jongeren na schooltijd ze komen afhalen? Hebben de ouders bij hun thuiskomst niet de verantwoordelijkheid om hun kinderen individueel na schooltijd te begeleiden bij het maken van hun huiswerk en instuderen van hun lessen?

Ten vijfde willen we nog eens benadrukken dat de “ trainingen “ ervoor de kinderen zijn en niet voor de trainer (opleider?) die zich op het voorplan wil plaatsen. De wedstrijdvormen moeten ervoor zorgen dat ieder kind kan spelen en oefenen terwijl de trainer de kinderen begeleidt en helpt in het voetballeerproces.

Het kind mag nooit het slachtoffer worden van de ambities van volwassenen die tijdens bedenkelijke discussies aan de toog de kinderen bekritiseren terwijl ze de in de kantine uitgehangen klassementen als argumentatie gebruiken. Laten we deze verwijzingen naar klassementen achterwege laten of toch alleszins de belangrijkheid ervan relativeren. Het kan gewoonweg niet dat het kind misbruikt wordt door de trainer die zijn ontspoorde ambities wenst waar te maken.

De volgende gedragingen die we bij sommige jeugdtrainers vaststellen, worden dan ook door onze Federale Trainingsschool verworpen:

Het leiden van een training als een dirigent terwijl de kinderen gebruikt worden als circuspaarden.

Om de haverklap de spelers afsnauwen

Een kind vervangen omdat het iets verkeerd uitvoert op het terrein.

Verhinderen dat het kind zelf een beslissing neemt door onafgebroken vooraf te roepen wat het moet doen.

Een jongere verplichten om gedurende de ganse match individuele mandekking te spelen waarbij hij smerige fouten moet maken om de tegenstander te kunnen afstoppen.

Wanneer de jeugdtrainer raad geeft, helpt, verbetert dient hij rekening te houden met de psychologische kenmerken van ieder kind. Dit belangrijk pedagogisch principe willen we ten volle verdedigen. Als ouders of bestuursmensen naar een voetbalactiviteit kijken, moeten hun blikken naar de kinderen en niet naar de trainer gericht zijn.

Ten slotte hebben we nog de toeschouwers, die voor het grootste gedeelte uit ouders bestaan. Het is de opdracht van de bestuursmensen en de jeugdopleiders om hun verantwoordelijkheid op te nemen en de ouders te informeren over het reilen en zeilen binnen de club en hun te doen overtuigen de visie van de club te volgen.

Aan onze toekomstige jeugdopleiders wordt daarom tijdens de lessen van de Trainersschool geleerd hoe ze een informatieavond voor en met de ouders moeten organiseren waarbij gestreefd wordt om tot een algemeen consensus te komen inzake de te respecteren regels.

De aspecten die betrekking hebben op de 3de pijler van onze visie, nl. het kind staat centraal vind je ook terug in de opleidingsvisie van de KBVB.

Het 1-4-3-3 spelsysteem gebaseerd op zonevoetbal.

Waarom kiezen we voor dit spelsysteem?

Om de principes van het zonevoetbalspel zowel bij balbezit als bij balverlies optimaal te kunnen uitvoeren, moet onze ploeg ( die uit 11 spelers bestaat! ) de speelruimte zo evenwichtig mogelijk bezetten waardoor de inspanningen en de taken rechtvaardig zijn verdeeld.

Vier lijnen verdelen het speeloppervlak in de lengte: de beide virtuele buitenspellijnen en de lijn tussen de verdedigingslinie en het middenveld en tussen het middenveld en de aanvalslinie. Binnen de bespeelbare strook kunnen we nog eens 3 zones onderscheiden: nl. de rechterflank, het centrum en de linkerflank. Op die manier zijn de ruimtes evenwichtig voor elkaar verdeeld voor 10 spelers: de doelman, 3 verdedigers, 3 middenvelders en 3 aanvallers.

De vraag is dan waar we de 11de en laatste speler gaan plaatsen. Aangezien het bij balverlies zeer belangrijk is om de speelruimte richting doel voor de tegenstrever te beperken, gaan we de 11de speler centraal en in de verdedigingslinie plaatsen omdat de verdedigingslinie de laatste afweergordel is en het gemakkelijker voor hen is de breedte van het terrein met 4 spelers te verdedigen dan met 3. Bovendien krijgen we tegen een 3-mans aanvalslinie steeds een numerieke meerheid en bestaat het gevaar minder dat er individuele mandekking in de zone gespeeld wordt: er kan m.a.w. goed in functie van de balbezitter geschoven worden waarbij de onderlinge afstanden vrij klein gehouden worden om de gevaarlijke dieptepass of kruispass te beletten. Om een blok van 30 meter op 30 meter te vormen, moet de onderlinge afstand tussen de verdedigers gemiddeld 10 meter bedragen, terwijl de afstand tussen de middenvelders en de aanvallers en tussen de verschillende linies ongeveer 15 meter is.

Bij balbezit moeten we in de nabijheid van de bal trachten baas te zijn waardoor we gaan vragen om van achter naar voor in te schuiven. In tegenstelling tot bij een 3-mansverdediging, kan een 4-mansverdediging achteraan de bal goed rondspelen en dient er op het gepaste moment steeds één speler in te schuiven. Op die manier leiden we verdedigers met opbouwende kwaliteiten op.

Bij balbezit is het driehoekspel zeer belangrijk: vandaar dat we onze middenvelders zo trachten op te stellen. We vormen een driehoek met de punt naar boven: zo leiden we terug echte spelverdeler op en om toe te laten dat er voortdurend verdedigers kunnen inschuiven zonder defensief kwetsbaar te zijn bij mogelijk balverlies, voorzien we 2 controlerende middenvelders.


Technisch Leerplan


De jaarplanning wordt verder onderverdeeld in vijf verschillende periodes van ongeveer 8 weken.
Periode 1: juli - augustus (voorbereiding)
Periode 2: september - oktober
Periode 3: november - december
Periode 4: januari - februari
Periode 5: maart - april - mei

Een training bestaat uit 5 verschillende oefenvormen, waarin zoveel mogelijk gevarieert moet worden.

1. Opwarming:

- zonder en zoveel mogelijk met bal ong.20 min.

2. Wedstrijdvorm:

- duels van 1/ 1 opbouwend naar 5 / 5, boven en ondertal ong.20 min.

3. Tussenvorm:

- pas en trapvorm, zoveel mogelijk met beide voeten uitvoeren en symmetrisch langs beide zijde beginnen. Hier mogen ook loop- en sprintoefeningen gegeven worden. ong. 20 min.

4. Wedstrijdsvorm:

- eindvorm van de training en uitvoeren volgens leeftijd gaande van 5 / 5 - 8 / 8 tot 11 / 11. ong. 25 min.

5. Cooling-down:

- tot rust komen na training met verschillende oefeningen. ong. 5 min.

Debutantjes tot U8. ( 5 tot 7 j.)

Periode 1:
- algemene lichaams- en balvaardigheden.
- oog- hand en oog- voetcoördinatie: werpen, vangen, trappen.

Periode 2:
- idem

Periode 3:
- idem

Periode 4:
- B+ balgewenning met voet: leiden, dribbelen en trappen.
- B- de bal afnemen en het scoren beletten.

Periode 5:
- idem

U9 - U10 - U11. ( 8 tot 10 j.)

Periode 1:
- leiden en dribbelen.

Periode 2:
- aannemen en verwerken van de bal.

Periode 3:
- paseren en individuele actie.

Periode 4:
- kappen en draaien

Periode 5:
- herhaling van alle leerstof

U12 - U13 - U14 - U15. ( 11 tot 15 j.)

Periode 1:
- Voorbereiding, Extensieve en intensieve duurtraining (uithouding)
Extensieve en intensieve interval ( max. snelheid, arbeid/rust)

Periode 2:
- Opbouw, vanaf de doelmannen in samenwerking met de verdediging. Positiespel in relatie tot de wedstrijd. 1 x per maand opbouwtraining, looptechniek en sprint.

Periode 3:
- Samenwerking tussen verdediging en middenveld. 1 x per maand opbouwtraining. Uitspelen van man meer situatie in de opbouw / aanval en omgaan met man minder situatie bij balverlies.

Periode 4:
- Samenwerking tussen het middenveld en de aanval. Leren spelen op balbezit. 1 x per maand opbouwtraining. Korte herhaling van ext. en int. duurtraining en interval.

Periode 5:
- Samenwerking tussen alle linies bij balverlies. Leren van verdedigen met positie, mandekking en individuele mandekking. 1 x per maand opbouwtraining.

U16 - U17.

Periode 1:
- Voorbereiding, Extensieve en intensieve duurtraining (uithouding)
Extensieve en intensieve interval ( max. snelheid,arbeid/rust )

Periode 2:
- Positiespelen in diverse vormen en aanvalsvormen via de flanken.

Periode 3:
- Man meer situatie 4 / 3 en man minder situatie 2 / 3. Spelen in organisatie ( driehoekjes ) lmen leren rugdekking geven in situaties 3 / 3 en 4 / 4.

Periode 4:
- Oefenen van vooractie en omschakeling van balverlies naar balbezit en leren spelen met zonedekking. Korte herhaling van ext. en int. duurtraining en interval.

Periode 5:
- Omschakeling balbezit naar balverlies en leren om in organisatie te blijven spelen. Benutten van de derde man situatie in opbouw en aanval.

Ledenwervingsplan


Volgende stappen worden ondernomen om nieuwe leden aan te trekken.

Samenwerking met Mechelse scholen.

Onze club stelt haar terreinen ter beschikking voor de jaarlijkse scholencompetitie die de Mechelse scholen organiseren. Zo maken ook vele jonge voetballers kennis met onze club. Op dit evenement loopt onze scouting rond op zoek naar jong voetbaltalent.

Werving via georganiseerde sportstages

Onze club organiseert elk jaar een stage. Deze stage is toegankelijk zowel voor leden als niet-leden en wordt naast een aantal andere doelstellingen gebruikt om promotie te maken voor de club. Hierbij worden de Mechelse scholen en andere voetbalclubs aangesproken en affiches uitgedeeld.

Werving via scouting

Onze jeugdtrainers worden ingezet om op zoek te gaan naar nieuw talent. Zij doen dit vooral tijdens wedstrijden, waar hen gevraagd wordt de gegevens van spelers die talent hebben, door te spelen aan mensen van de scouting. Ook onze mensen van de scouting zelf gaan elke week wedstrijden bekijken en hopen via deze weg talenten te ontdekken en naar onze club te halen.

Werving via externe communicatie

De externe communicatie verloopt via de website. Op de website is alle informatie m.b.t. de jeugd beschikbaar voor nieuwe leden waarin ze kunnen kennis maken met de club en eventueel een afspraak kunnen maken voor een rondleiding binnen de club door iemand van de scouting of het jeugdbestuur.


 
 

Nieuwsbrief

  1. Wedstrijden
  2. Rangschikking

1ste Provinciale

# Team Gs Ptn
1 Lyra TSV 30 68
2 KFC Lille 30 56
3 Racing Mechelen 30 55
4 K. Berg en Dal V.V. 30 48
5 K. Kontich FC 30 47
    KRC Mechelen in beeld